Là một người giáo viên đáng lẽ phải là một người gương mẫu mẫu mực, nhưng ngược lại cô giáo viên của chúng ra dạy môn tình dục học nên nhu cầu sinh lý của cô rất cao, lồn lúc nào cũng nứng và có mong muốn lúc nào cũng có anh chàng phục vụ khi nứng lồn.

CÔ GIÁO VIÊN NỨNG LỒN