Cuộc sống của em Miyuki Arisaka là một cuộc đời đây tăm tối chuyên phục vụ các khác sộp. bất cứ thời điểm nào mà chủ yêu cầu nếu không nghe theo cô sẽ phải chịu nhiều hình phạt lẫn cả thể xác và tinh thần nên cô đành phải chấp nhận và làm theo các yêu cầu đó..

Cuộc sống của em Miyuki Arisaka

                            Cuộc sống của em Miyuki Arisaka