Bộ phim sex Gạ tình cô nhân viên Hina Nanase kể về câu chuyện cô nhân viên Hina Nanase mới đến nơi làm việc mới và được lọt vào mắt xanh của giám đốc và từ đó cô luôn bị quấy rối tình dục, rồi bắt ép cô bú cu rồi nuốt hết tinh dịch sau đó càng ngày càng lấn tời bắt đầu thực hiện các hành vi khiêu khích đề cô ra địt giữa văn phòng, lúc nào vắng người là gọi cô lên làm tình mặc kệ cô văn xin cũng không bỏ qua phải làm cho giam đốc lên đỉnh mới cho ở yên.

Gạ tình cô nhân viên Hina Nanase

Gạ tình cô nhân viên Hina Nanase