Hiếp dâm giáo viên tại phòng bơi Bộ phim sex trên kể về cuộc hội ngộ giữa nhóm bọn xâu và bị cô giáo gây ức chế thế là mọi người bắt đầu bầy kế hoạch để quay clip hiếp dâm giáo viên Kanon Yano của mình bắt cô làm nô lộ tình dục cho nhóm học sinh kia. sau khi bị hiếp dâm và làm tình cô luôn bị học sinh quấy nhiễu và luôn phải bắt đi phục vụ tình dục.

Hiếp dâm giáo viên tại phòng bơi

Hiếp dâm giáo viên tại phòng bơi