Cuối giờ làm việc còn tôi với em Yu Shinoda hai người làm cuối cùng bông nhiên em nó giở chứng dụ dỗ tôi làm tình bắt đầu ưỡn éo cởi quần áo ra và thế là không chịu nổi tôi bắt đầu vào địt em nó lên ghế, bàn lôi đi khắp văn phòng để địt, chưa dùng ở đó tối về tôi băt em nó qua chỗ tôi ở và bắt phải phục vụ tình dục cho tôi cả đêm bỏ mặc chồng ở nhà đang ngóng trông.

làm tình giữa văn phòng

làm tình giữa văn phòng