Ai Uehara là nhân viên kế toán của một xưởng sản xuất nhỏ.Tại đây cô được xếp trong một phòng làm việc chỉ có một mình cô là phụ nữ cùng với năm người công nhân kĩ thuật nam khác với đủ mọi lứa tuổi từ già tới trẻ.Chính vì vậy cô bé nhút nhát đã lọt vào tầm mắt của những nên công nhân kỹ thuật đê tiện.Chúng bắt ép cô bé trở thành nô lệ tình dục cho chúng để giải trí sau khi kết thúc công việc.

Dường như việc này đã trở thành thói quen tại văn phòng này khi mà cả năm tên thường xuyên lôi Ai Uehara ra đụ bất kể lúc đó cô có đang làm việc hay không,và đê tiện hơn nữa là chúng thường xuyên chơi Ai Uehara tập thể.Có những lúc cả năm tên cùng trở về văn phòng,Hai ba tên ngồi nói chuyện phiếm mặc cho những tên còn lại lôi Ai Uehara lúc ấy còn đang làm sổ sách ra đụ,Chúng bắt Ai Uehara  hàng ngay phải bú cu cho mọi thành viên trong tổ kĩ thuật bất kể lúc ấy cô đang làm gì.

Thôi miên Ai Uehara thành nô lệ tình dục

Thôi miên Ai Uehara thành nô lệ tình dục