Là một bộ phim về cuộc tình tay ba trong đó Yume Nikaido là một nhân vật thứ ba tham gia vào cuộc tình, tại đây Yume Nikaido đã bắt đầu câu dẫn anh rể của mình dụ dỗ anh rể lên giường và làm cho anh rể đê mê về thân xác của mình làm cho anh rể lên đỉnh và biết được nhiều các làm tình hơn,

Yume Nikaido Vụng trộm với anh rể

Yume Nikaido Vụng trộm với anh rể